افزایش ۱۵ درصدی کمک هزینه ایاب و ذهاب امدادگران | بیماری