پایان نامه ارشد

c (2349)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) عنوان: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2348)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی عنوان : اثر بخشی رواندرمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین استاد راهنما : دکتر کامران یزدانبخش استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2347)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل عنوان: بررسی دلایل عدم شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات منطقه ای در خاورمیانه از سال 2001 تا کنون استاد راهنما: دکتر افشین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2346)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2345)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع: بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا استاد راهنما: دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد نگارنده: پری محفوظی هشجین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2344)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي موضوع: بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانين موضوعه کشور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2343)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع: بررسی بازفروش مبیع در فقه و حقوق ایران استاد راهنما: دکتر محمدرضا شرافت پیما نگارنده: ساناز جوان گلزار سال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2342)

فهرست علائم اختصاری ق.م.ا…………………………………………………………………………………………………………. قانون مجازات اسلامی ق.م. ت و ب…………………………………………………………………………… قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ق.م ……………………………………………………………………………………………………………….. قانون مدنی ق. ک …………………………………………………………………………………………………………………… قانون کار ق.آ.د.د.ع و ا.ک ………………………………. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2340)

چکیده: تعریف عمومی فرکانس تعداد تکرار یک کار تکراری در واحد زمان است. فرکانش در تکنولوژی های مختلف دارای مفاهیم مختلف می باشد. کاربرد فرکانس بیشتر درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می شود. تغییرات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2339)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران گروه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته گرایش: عنوان: استاد راهنما نگارش: تابستان 1393 فهرست مقدمه1 فصل اول:2 (کلیات)2 1-1 بیان مسئله3 2-1 اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago