پایان نامه ارشد

c (2338)

فهرست مطالب فصل اول (کلیات پژوهش) 1-1 مقدمه2 2-1 بیان مسأله4 3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش7 4-1 اهداف پژوهش8 1-4-1 هدف اصلی پژوهش8 2-4-1 اهداف فرعی پژوهش8 5-1 فرضیه های پژوهش8 7-1 متغیرهای پژوهش8 8-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2337)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ئتحقیقات مازندران گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2336)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم(M.A) عنوان: برنامه ريزي توسعه گردشگري در شهر صد دروازه با تاكيد بر آثار تاريخي، باستاني و فرهنگي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2335)

دانشگاه پیام نور ساری تحقیق درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی موضوع : بررسی نقش حمل و نقل بین شهری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران استاد : سرکار خانم ابراهیمی دانشجو : سعید رحمدل بهار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2333)

فصل اول مفهوم، شرایط و ارکان تعهد گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح تعهد مصدر باب تفعّل از ريشه «عهد» در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2332)

فهرست چکیده1 مقدمه2 الف) بیان مساله2 ب) سوابق مربوط3 د) سوالات اصلی و فرعی4 ح) فرضیه ها5 د) اهداف تحقیق5 ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق6 ل) روش کار6 فصل اول: کلیات8 مبحث اول: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2331)

بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان نام دانشجو …….. استاد راهنما: …….. پايان‌نامه براي دريافت درجه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2330)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرايش : جغرافیا و برنامه ريزی شهری عنوان: تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رايجاد ناپايداری زيست محیطی )مطالعه موردی شهر کرج( ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2315)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: علوم سیاسی عنوان: بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ ادامه مطلب…

By 92, ago